Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Bielany i Żoliborz

Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę m.st. Warszawy a zatwierdzony przez Urząd Dzielnicy Bielany, który także zabezpiecza budżet biblioteki.

Biblioteka poza gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów prowadzi szeroką działalność kulturalną. Organizowane są spotkania, wieczory autorskie, odczyty, lekcje biblioteczne, teatrzyki i zajęcia dla dzieci. Informacje o aktualnych wydarzeniach znajdują się w działach:

Nasze propozycje

Zajęcia Biblioteczne - dla dzieci - dla młodzieży i dorosłych 

Wróć do listy partnerów