Kids Academy

Kids Academy

Wola i Bemowo
Bielany i Żoliborz

Innowacyjne zajęcia sportowe dla dzieci

Kids’ Academy oferuje zajęcia sportowe z elementami metody integracji sensorycznej(terapia SI), nauką i doskonaleniem prawidłowej postawy ciała oraz elementami mnemotechnik.

Nasze działania będą też skoncentrowane na przybliżeniu dzieciom oraz rodzicom zasad zdrowego odżywiania.

Zajęcia oparte są na grach i zabawach holistycznie rozwijających dziecko. Naszą misją jest edukacja poprzez zabawę.

Zajęcia prowadzone w małych grupach  umożliwiają indywidualizację ćwiczeń i zadań oraz nauczą dzieci współdziałania i poszanowania współćwiczących.

 

Nasze cele

Zajęcia przygotowane przez Kids’ Academy zakładają osiągnięcie kilku celów, wśród najważniejszych warto wskazać zharmonizowany rozwój układów ruchu, oddechowego, krwionośnego i nerwowego; poprawę sprawności dziecka w zakresie zdolności wzrokowych i słuchowych; przyspieszenie rozwoju mowy oraz w normalizacji napięcia mięśniowego.

Istotny jest dla nas holistyczny rozwój  dziecka, nasz program opiera się na metodzie edukacji poprzez zabawę i pomaga w wykształceniu pozytywnej świadomości ciała; nawiązywaniu pozytywnych relacji międzyludzkich; rozwijaniu odpowiedzialności, pewności siebie i poczucia własnej wartości; pobudzeniu empatii, kreatywności i zdolności społecznych; lepszemu przygotowaniu do wyzwań szkolnych; zwiększeniu zdolności samostanowienia, samorealizacji, tolerancji, solidarności, opanowania. Wpływa on też znacząco na poprawę zdolności uczenia się: czytania, pisania, liczenia, a także rozumienia poleceń. Zajęcia przyczyniają się też pozytywnie do poprawy kontroli emocji, koncentracji i czasu skupienia uwagi oraz do poprawy koordynacji, równowagi, precyzji ruchów i zdolności manualnych.

Wróć do listy partnerów