Kidos

Organizatorzy

Profil Muzyczna Karuzela

GORDONKI* umuzykalnianie całej rodziny (grupa dla niemowląt wiek 0-1,5roku)

Zajęcia dla dzieci GORDONKI* umuzykalnianie całej rodziny (grupa dla niemowląt wiek 0-1,5roku) w Warszawie

muzyka

muzyka

Zajęcia dla dzieci GORDONKI* umuzykalnianie całej rodziny (grupa dla niemowląt wiek 0-1,5roku) w Warszawie

Wiślicka 8,

Warszawa

Ochota

GORDONKI* umuzykalnianie całej rodziny (grupa dla niemowląt wiek 0-1,5roku)

0 - 24 miesięcy

Opis zajęć

Zapraszam maluszki w wieku 0-1,5 roku z opiekunami na muzyczne przygody!


Gordonki to właściwie skrót od pełnej nazwy: gordonowskie umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci wg Teorii Uczenia Się Muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona.

Te zajęcia- trochę koncertowe, bardzo warsztatowe i aktywizujące opiekuna do śpiewania, bujania się razem z dzieckiem, budowania więzi w niezwykle bogatym muzycznie środowisku- wspierają rozwój maluszka poprzez interakcje społeczne, oplecione w muzykę. Dziecko słuchowo zbiera wartości muzyczne- tonalne i rytmiczne- dzięki śpiewankom i rytmiczankom, które w zabawie stają się przyjazne, znane, lubiane.

 • zajęcia trwają 45 minut
  (w tym część      integracyjna, umuzykalniająca- wg Teorii Uczenia Się Muzyki prof. Edwina      Eliasa Gordona, aktywne słuchanie muzyki i zabawy muzyczne)
 • w grupie jest 6-12* uczestników w wieku 0-1,5      roku
  (+ Rodzice) (*zajęcia ruszają przy minimum 6 chętnych      osobach)
 • celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych
  i audiacji,      czyli myślenia muzycznego, budowania słuchowego słownika tonalnego,      rytmicznego i harmonicznego
 • Forma warsztatowa- opiekunowie aktywnie wspierają      swoje dzieci-
  poruszają się, rytmizują i śpiewają z      prowadzącymi. Dzieci swobodnie dołączają do muzykowania- słuchają, patrzą,      poruszają się, podejmują próby śpiewania odpowiedzi w motywach tonalnych i      rytmicznych. Śpiewanki i rytmiczanki, głównie a capella (bez instrumentów)      i bez słów (na sylabach neutralnych) rozwijają słownik muzyczny dziecka, a      piosenki (z tekstem i instrumentami) wzbogacają akulturacyjnie proces      rozwijania audiacji (myślenia muzycznego).
 • Zapraszamy w wygodnym stroju, w skarpetach, bez      zabawek i telefonów 📷
 • Dzieci pozostają pod bezpośrednią opieką      Rodziców/ Opiekunów.

· Do Klubu wchodzą tylko zdrowe dzieci i ich zdrowi opiekunowie.

Zajęcia prowadzi Sylwia Adamczuk, instruktorka I i II stopnia edukacji gordonowskiej, twórczyni pierwszego w Warszawie teatru i chóru gordonowskiego, doświadczona pedagog i muzykoterapeutka. Po prawie 20tu latach uczenia śpiewu, w tym ponad 10 w gordoonowskiej metodyce, stworzyła własny autorski program PEMSA (Pozytywna Edukacja Muzyczna Sylwii Adamczuk) oparty na założeniach porozumienia bez przemocy, MLT E.E. Gordona i pozytywności metody harcerskiej (wzajemność oddziaływań, pozytywność, indywidualność, dobrowolność, pośredniość i naturalność). Miłość do edukacji, sztuki i muzyki pchnęła do założenia Muzycznej Karuzeli- z zajęciami dla dzieci, rodziców i szkoleniami dla nauczycieli. 

O organizatorze

Misją Muzycznej Karuzeli jest wychowanie przez sztukę, wspieranie rozwoju, stwarzanie pozytywnego środowiska pełnego dobrej muzyki oraz budowanie stałej, pozytywnej relacji, w której uczestnik może odkrywać siebie i swoje talenty.

  

Klub Muzycznej Karuzeli to miejsce wyjątkowe! Jest to przestrzeń pozaszkolnej edukacji artystycznej, gdzie każdy może rozwijać swoje talenty, szczególnie bliskie nam są te muzyczne!

Umuzykalniamy niemowlęta, małe dzieci, przedszkolaki, szkolniaki, a nawet dorosłych poprzez zajęcia gordonowskie, śpiew, naukę gry na instrumentach i emisję głosu.


Nadrzędne miejsce ma u nas Teoria Uczenia Się Muzyki prof. E.E.Gordona (jedyna poparta 30letnimi badaniami), ale wspieramy edukację metodami C.Orffa, B. Strauss i E.J-Dalcrozea. 

Autorski program zajęć zadziwi Was bogactwem skal i rytmów, piosenkami i rekwizytami. 

Pozytywnej Komunikacji pilnuje u nas urocza żyrafa, a wszechogarniający turkus w wielu odmianach wspiera rozwijanie osobowości, współpracy i odpowiedzialności za własne efekty edukacyjne.


Jest zatem przestrzeń do uczenia się muzyki, rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych, w myśl zasady: „najpierw człowiek, potem edukacja” oraz „trawa nie rośnie szybciej jak się ją ciągnie do góry”. 

Zapraszam maluszki w wieku 0-1,5 roku z opiekunami na muzyczne przygody!


Gordonki to właściwie skrót od pełnej nazwy: gordonowskie umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci wg Teorii Uczenia Się Muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona.

Te zajęcia- trochę koncertowe, bardzo warsztatowe i aktywizujące opiekuna do śpiewania, bujania się razem z dzieckiem, budowania więzi w niezwykle bogatym muzycznie środowisku- wspierają rozwój maluszka poprzez interakcje społeczne, oplecione w muzykę. Dziecko słuchowo zbiera wartości muzyczne- tonalne i rytmiczne- dzięki śpiewankom i rytmiczankom, które w zabawie stają się przyjazne, znane, lubiane.

 • zajęcia trwają 45 minut
  (w tym część      integracyjna, umuzykalniająca- wg Teorii Uczenia Się Muzyki prof. Edwina      Eliasa Gordona, aktywne słuchanie muzyki i zabawy muzyczne)
 • w grupie jest 6-12* uczestników w wieku 0-1,5      roku
  (+ Rodzice) (*zajęcia ruszają przy minimum 6 chętnych      osobach)
 • celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych
  i audiacji,      czyli myślenia muzycznego, budowania słuchowego słownika tonalnego,      rytmicznego i harmonicznego
 • Forma warsztatowa- opiekunowie aktywnie wspierają      swoje dzieci-
  poruszają się, rytmizują i śpiewają z      prowadzącymi. Dzieci swobodnie dołączają do muzykowania- słuchają, patrzą,      poruszają się, podejmują próby śpiewania odpowiedzi w motywach tonalnych i      rytmicznych. Śpiewanki i rytmiczanki, głównie a capella (bez instrumentów)      i bez słów (na sylabach neutralnych) rozwijają słownik muzyczny dziecka, a      piosenki (z tekstem i instrumentami) wzbogacają akulturacyjnie proces      rozwijania audiacji (myślenia muzycznego).
 • Zapraszamy w wygodnym stroju, w skarpetach, bez      zabawek i telefonów 📷
 • Dzieci pozostają pod bezpośrednią opieką      Rodziców/ Opiekunów.

· Do Klubu wchodzą tylko zdrowe dzieci i ich zdrowi opiekunowie.

Zajęcia prowadzi Sylwia Adamczuk, instruktorka I i II stopnia edukacji gordonowskiej, twórczyni pierwszego w Warszawie teatru i chóru gordonowskiego, doświadczona pedagog i muzykoterapeutka. Po prawie 20tu latach uczenia śpiewu, w tym ponad 10 w gordoonowskiej metodyce, stworzyła własny autorski program PEMSA (Pozytywna Edukacja Muzyczna Sylwii Adamczuk) oparty na założeniach porozumienia bez przemocy, MLT E.E. Gordona i pozytywności metody harcerskiej (wzajemność oddziaływań, pozytywność, indywidualność, dobrowolność, pośredniość i naturalność). Miłość do edukacji, sztuki i muzyki pchnęła do założenia Muzycznej Karuzeli- z zajęciami dla dzieci, rodziców i szkoleniami dla nauczycieli. 

Misją Muzycznej Karuzeli jest wychowanie przez sztukę, wspieranie rozwoju, stwarzanie pozytywnego środowiska pełnego dobrej muzyki oraz budowanie stałej, pozytywnej relacji, w której uczestnik może odkrywać siebie i swoje talenty.

  

Klub Muzycznej Karuzeli to miejsce wyjątkowe! Jest to przestrzeń pozaszkolnej edukacji artystycznej, gdzie każdy może rozwijać swoje talenty, szczególnie bliskie nam są te muzyczne!

Umuzykalniamy niemowlęta, małe dzieci, przedszkolaki, szkolniaki, a nawet dorosłych poprzez zajęcia gordonowskie, śpiew, naukę gry na instrumentach i emisję głosu.


Nadrzędne miejsce ma u nas Teoria Uczenia Się Muzyki prof. E.E.Gordona (jedyna poparta 30letnimi badaniami), ale wspieramy edukację metodami C.Orffa, B. Strauss i E.J-Dalcrozea. 

Autorski program zajęć zadziwi Was bogactwem skal i rytmów, piosenkami i rekwizytami. 

Pozytywnej Komunikacji pilnuje u nas urocza żyrafa, a wszechogarniający turkus w wielu odmianach wspiera rozwijanie osobowości, współpracy i odpowiedzialności za własne efekty edukacyjne.


Jest zatem przestrzeń do uczenia się muzyki, rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych, w myśl zasady: „najpierw człowiek, potem edukacja” oraz „trawa nie rośnie szybciej jak się ją ciągnie do góry”. 

Muzyczna Karuzela

Muzyczna Karuzela

26 lutego - 3 marca

tydzień

Muzyczna Karuzela
26 lutego - 3 marca

Cały dzień

26
Pn
poniedziałek
27
Wt
wtorek
28
Śr
środa
29
Cz
czwartek
1
Pt
piątek
2
So
sobota
3
Nd
niedziela
6:30 AM
7:00 AM
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM
10:30 AM
11:00 AM
11:30 AM
12:00 PM
12:30 PM
1:00 PM
1:30 PM
2:00 PM
2:30 PM
3:00 PM
3:30 PM
4:00 PM
4:30 PM
5:00 PM
5:30 PM
6:00 PM
6:30 PM
7:00 PM
7:30 PM
8:00 PM
8:30 PM

Opis zajęć

Zapraszam maluszki w wieku 0-1,5 roku z opiekunami na muzyczne przygody!


Gordonki to właściwie skrót od pełnej nazwy: gordonowskie umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci wg Teorii Uczenia Się Muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona.

Te zajęcia- trochę koncertowe, bardzo warsztatowe i aktywizujące opiekuna do śpiewania, bujania się razem z dzieckiem, budowania więzi w niezwykle bogatym muzycznie środowisku- wspierają rozwój maluszka poprzez interakcje społeczne, oplecione w muzykę. Dziecko słuchowo zbiera wartości muzyczne- tonalne i rytmiczne- dzięki śpiewankom i rytmiczankom, które w zabawie stają się przyjazne, znane, lubiane.

 • zajęcia trwają 45 minut
  (w tym część      integracyjna, umuzykalniająca- wg Teorii Uczenia Się Muzyki prof. Edwina      Eliasa Gordona, aktywne słuchanie muzyki i zabawy muzyczne)
 • w grupie jest 6-12* uczestników w wieku 0-1,5      roku
  (+ Rodzice) (*zajęcia ruszają przy minimum 6 chętnych      osobach)
 • celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych
  i audiacji,      czyli myślenia muzycznego, budowania słuchowego słownika tonalnego,      rytmicznego i harmonicznego
 • Forma warsztatowa- opiekunowie aktywnie wspierają      swoje dzieci-
  poruszają się, rytmizują i śpiewają z      prowadzącymi. Dzieci swobodnie dołączają do muzykowania- słuchają, patrzą,      poruszają się, podejmują próby śpiewania odpowiedzi w motywach tonalnych i      rytmicznych. Śpiewanki i rytmiczanki, głównie a capella (bez instrumentów)      i bez słów (na sylabach neutralnych) rozwijają słownik muzyczny dziecka, a      piosenki (z tekstem i instrumentami) wzbogacają akulturacyjnie proces      rozwijania audiacji (myślenia muzycznego).
 • Zapraszamy w wygodnym stroju, w skarpetach, bez      zabawek i telefonów 📷
 • Dzieci pozostają pod bezpośrednią opieką      Rodziców/ Opiekunów.

· Do Klubu wchodzą tylko zdrowe dzieci i ich zdrowi opiekunowie.

Zajęcia prowadzi Sylwia Adamczuk, instruktorka I i II stopnia edukacji gordonowskiej, twórczyni pierwszego w Warszawie teatru i chóru gordonowskiego, doświadczona pedagog i muzykoterapeutka. Po prawie 20tu latach uczenia śpiewu, w tym ponad 10 w gordoonowskiej metodyce, stworzyła własny autorski program PEMSA (Pozytywna Edukacja Muzyczna Sylwii Adamczuk) oparty na założeniach porozumienia bez przemocy, MLT E.E. Gordona i pozytywności metody harcerskiej (wzajemność oddziaływań, pozytywność, indywidualność, dobrowolność, pośredniość i naturalność). Miłość do edukacji, sztuki i muzyki pchnęła do założenia Muzycznej Karuzeli- z zajęciami dla dzieci, rodziców i szkoleniami dla nauczycieli. 

O organizatorze

Misją Muzycznej Karuzeli jest wychowanie przez sztukę, wspieranie rozwoju, stwarzanie pozytywnego środowiska pełnego dobrej muzyki oraz budowanie stałej, pozytywnej relacji, w której uczestnik może odkrywać siebie i swoje talenty.

  

Klub Muzycznej Karuzeli to miejsce wyjątkowe! Jest to przestrzeń pozaszkolnej edukacji artystycznej, gdzie każdy może rozwijać swoje talenty, szczególnie bliskie nam są te muzyczne!

Umuzykalniamy niemowlęta, małe dzieci, przedszkolaki, szkolniaki, a nawet dorosłych poprzez zajęcia gordonowskie, śpiew, naukę gry na instrumentach i emisję głosu.


Nadrzędne miejsce ma u nas Teoria Uczenia Się Muzyki prof. E.E.Gordona (jedyna poparta 30letnimi badaniami), ale wspieramy edukację metodami C.Orffa, B. Strauss i E.J-Dalcrozea. 

Autorski program zajęć zadziwi Was bogactwem skal i rytmów, piosenkami i rekwizytami. 

Pozytywnej Komunikacji pilnuje u nas urocza żyrafa, a wszechogarniający turkus w wielu odmianach wspiera rozwijanie osobowości, współpracy i odpowiedzialności za własne efekty edukacyjne.


Jest zatem przestrzeń do uczenia się muzyki, rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych, w myśl zasady: „najpierw człowiek, potem edukacja” oraz „trawa nie rośnie szybciej jak się ją ciągnie do góry”. 

Zapraszam maluszki w wieku 0-1,5 roku z opiekunami na muzyczne przygody!


Gordonki to właściwie skrót od pełnej nazwy: gordonowskie umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci wg Teorii Uczenia Się Muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona.

Te zajęcia- trochę koncertowe, bardzo warsztatowe i aktywizujące opiekuna do śpiewania, bujania się razem z dzieckiem, budowania więzi w niezwykle bogatym muzycznie środowisku- wspierają rozwój maluszka poprzez interakcje społeczne, oplecione w muzykę. Dziecko słuchowo zbiera wartości muzyczne- tonalne i rytmiczne- dzięki śpiewankom i rytmiczankom, które w zabawie stają się przyjazne, znane, lubiane.

 • zajęcia trwają 45 minut
  (w tym część      integracyjna, umuzykalniająca- wg Teorii Uczenia Się Muzyki prof. Edwina      Eliasa Gordona, aktywne słuchanie muzyki i zabawy muzyczne)
 • w grupie jest 6-12* uczestników w wieku 0-1,5      roku
  (+ Rodzice) (*zajęcia ruszają przy minimum 6 chętnych      osobach)
 • celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych
  i audiacji,      czyli myślenia muzycznego, budowania słuchowego słownika tonalnego,      rytmicznego i harmonicznego
 • Forma warsztatowa- opiekunowie aktywnie wspierają      swoje dzieci-
  poruszają się, rytmizują i śpiewają z      prowadzącymi. Dzieci swobodnie dołączają do muzykowania- słuchają, patrzą,      poruszają się, podejmują próby śpiewania odpowiedzi w motywach tonalnych i      rytmicznych. Śpiewanki i rytmiczanki, głównie a capella (bez instrumentów)      i bez słów (na sylabach neutralnych) rozwijają słownik muzyczny dziecka, a      piosenki (z tekstem i instrumentami) wzbogacają akulturacyjnie proces      rozwijania audiacji (myślenia muzycznego).
 • Zapraszamy w wygodnym stroju, w skarpetach, bez      zabawek i telefonów 📷
 • Dzieci pozostają pod bezpośrednią opieką      Rodziców/ Opiekunów.

· Do Klubu wchodzą tylko zdrowe dzieci i ich zdrowi opiekunowie.

Zajęcia prowadzi Sylwia Adamczuk, instruktorka I i II stopnia edukacji gordonowskiej, twórczyni pierwszego w Warszawie teatru i chóru gordonowskiego, doświadczona pedagog i muzykoterapeutka. Po prawie 20tu latach uczenia śpiewu, w tym ponad 10 w gordoonowskiej metodyce, stworzyła własny autorski program PEMSA (Pozytywna Edukacja Muzyczna Sylwii Adamczuk) oparty na założeniach porozumienia bez przemocy, MLT E.E. Gordona i pozytywności metody harcerskiej (wzajemność oddziaływań, pozytywność, indywidualność, dobrowolność, pośredniość i naturalność). Miłość do edukacji, sztuki i muzyki pchnęła do założenia Muzycznej Karuzeli- z zajęciami dla dzieci, rodziców i szkoleniami dla nauczycieli. 

Misją Muzycznej Karuzeli jest wychowanie przez sztukę, wspieranie rozwoju, stwarzanie pozytywnego środowiska pełnego dobrej muzyki oraz budowanie stałej, pozytywnej relacji, w której uczestnik może odkrywać siebie i swoje talenty.

  

Klub Muzycznej Karuzeli to miejsce wyjątkowe! Jest to przestrzeń pozaszkolnej edukacji artystycznej, gdzie każdy może rozwijać swoje talenty, szczególnie bliskie nam są te muzyczne!

Umuzykalniamy niemowlęta, małe dzieci, przedszkolaki, szkolniaki, a nawet dorosłych poprzez zajęcia gordonowskie, śpiew, naukę gry na instrumentach i emisję głosu.


Nadrzędne miejsce ma u nas Teoria Uczenia Się Muzyki prof. E.E.Gordona (jedyna poparta 30letnimi badaniami), ale wspieramy edukację metodami C.Orffa, B. Strauss i E.J-Dalcrozea. 

Autorski program zajęć zadziwi Was bogactwem skal i rytmów, piosenkami i rekwizytami. 

Pozytywnej Komunikacji pilnuje u nas urocza żyrafa, a wszechogarniający turkus w wielu odmianach wspiera rozwijanie osobowości, współpracy i odpowiedzialności za własne efekty edukacyjne.


Jest zatem przestrzeń do uczenia się muzyki, rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych, w myśl zasady: „najpierw człowiek, potem edukacja” oraz „trawa nie rośnie szybciej jak się ją ciągnie do góry”. 

logo firmy Kidos.pl
logo portalu facebook
Chcę otrzymywać informację o nowych zajęciach i promocjach
Współpraca z uczelniami