POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KIDOS.PL

Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona przez Kidos System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Fryderyka Chopina 41/2 (20-023 Lublin), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000829299; NIP: 7123399575, REGON: 385590492 – i odnosi się do działania serwisu KIDOS.PL i usług oferowanych za pośrednictwem tego serwisu, w szczególności usług rezerwacji i zakupu zajęć dla dzieci i młodzieży za pośrednictwem serwisu KIDOS.PL.

Korzystając z naszych usług, udostępniasz nam różne informacje. Z naszej strony chcemy Cię poinformować jakie informacje o Tobie zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy, komu je ujawniamy oraz w jaki sposób możesz zarządzać, aktualizować i usuwać swoje dane.

Właśnie w tym celu opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Staraliśmy się, aby była ona napisana jak najbardziej przystępnym językiem i nie zawierała skomplikowanych terminów i sformułowań prawnych. Jeśli po zapoznaniu się z naszą Polityką prywatności nadal będziesz miał pytania, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail:lp.sodik@tkatnok

Informacje, które zbieramy

Gromadzimy informacje, które można podzielić na dwie główne kategorie:

a) informacje przekazane nam przez Ciebie dobrowolnie;

b) informacje, które otrzymujemy, kiedy korzystasz z naszych usług.

Informacje przekazane nam przez Ciebie dobrowolnie

Gdy korzystasz z naszych usług, zbieramy informacje, które przekazujesz nam dobrowolnie. Na przykład, gdy rejestrujesz się do naszego serwisu KIDOS.PL wymaga to podania przez Ciebie Twoich danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

Ponadto, aby skorzystać z niektórych usług, konieczne jest dokonanie płatności. Jeżeli płatności będą dokonywane online, konieczne może być podanie numeru i innych danych karty bankowej. Uwaga: dane karty bankowej nigdy nie są przechowywane w naszym systemie. Po wypełnieniu formularza zawierającego dane karty bankowej dobrowolnie przekazujesz te dane do dostawcy usług płatniczych.

Kiedy składasz do nas wniosek za pośrednictwem działu obsługi klienta lub w inny sposób, zbieramy informacje, które dobrowolnie przekazujesz nam w celu rozwiązania Twojego problemu.

Informacje, które otrzymujemy, gdy korzystasz z naszych usług

Informacje na temat urządzenia. Zbieramy informacje o urządzeniach, z których korzystasz odwiedzając nasz serwis KIDOS.PL, a także o danych napływających z takich urządzeń. Na przykład:

a) informacje o sprzęcie i oprogramowaniu (model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, rozmiar pamięci urządzenia, unikalne identyfikatory urządzenia, identyfikatory reklamowe, niepowtarzalne identyfikatory aplikacji, język);

b) informacje o istnieniu połączenia Twojego urządzenia z siecią bezprzewodową lub komórkowym połączeniem internetowym.

Możemy zbierać informacje o Twoich transakcjach i tego jak często korzystasz z naszego serwisu.

Jak wykorzystujemy te informacje?

Zgromadzonych informacji używamy, aby należycie świadczyć na Twoją rzecz usługi za pośrednictwem naszego serwisu KIDOS.PL, a dokładniej:

a) zapewniamy przestrzeganie warunków świadczenia usług – nieprzerwanego i prawidłowego działania serwisu KIDOS.PL;

b) wysyłamy Ci powiadomienia push, aby poinformować Cię o naszych produktach, usługach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;

c) wysyłamy Ci wiadomości e-mail w odpowiedzi na Twoje wnioski skierowane do pomocy technicznej lub informujemy o nowych ofertach specjalnych;

d) prowadzimy monitoring i analizę trendów oraz specyfiki korzystania z naszych usług;

e) zapewniamy i ulepszamy mechanizmy reklamy targetowej oraz ocenę jej efektywności;

f) przeprowadzamy uwierzytelnianie użytkowników, a także przeciwdziałanie nieuczciwym i innym nieautoryzowanym lub nielegalnym działaniom;

g) przeprowadzamy monitoring i naprawiamy awarie techniczne i awarie oprogramowania w naszym serwisie.

W jaki sposób ujawniamy informacje?

Możemy udostępniać Twoje informacje w następujących przypadkach i na następujące tematy:

a) udostępniamy Twoje dane osobowe organizatorom zajęć oferowanych za pośrednictwem naszego serwisu KIDOS.PL;

b) udostępniamy Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, którzy rozwijają i zapewniają stabilność działania naszego serwisu KIDOS.PL;

c) Twoje dane są przesyłane i przechowywane na serwerach firmy OVH Serwer w Warszawie.

Ponadto możemy ujawniać stronom trzecim (na przykład reklamodawcom), ogólne informacje, które nie zawierają danych osobowych lub zawierają jedynie niezidentyfikowane informacje.

Treści i usługi innych firm w aplikacji mobilnej

Nasze usługi mogą zawierać linki do stron internetowych lub zawierać usługi dostarczane przez strony trzecie. Korzystając z takich linków, narzędzi i usług integracyjnych stron trzecich możesz przekazywać swoje informacje (w tym dane osobowe) bezpośrednio stronom trzecim. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za procedurę zbierania lub wykorzystywania Twoich danych przez takie osoby trzecie. Przeczytaj uważnie politykę prywatności takiej usługi dostarczanej przez osobę trzecią, z której będziesz korzystał.

Usługi analityczne i reklamowe świadczone przez strony trzecie

Możemy upoważnić inne firmy (na przykład Google Analytics) do używania beaconów (beacons) sieciowych i innych podobnych technologii w naszych usługach. Firmy te mogą zbierać informacje na temat szczególnych sposobów korzystania z naszych usług i integrować je z podobnymi danymi otrzymywanymi od innych usług i firm. Takie informacje mogą być wykorzystywane, między innymi, do śledzenia i analizy danych, oceny popularności niektórych treści i najlepszego zrozumienia Twoich działań w sieci.

Jak długo przechowujemy Twoje treści?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie korzystania przez Ciebie z usług naszego serwisu KIDOS.PL. Później będziemy je archiwizować przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (np. prawa podatkowego).

Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest udzielona zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Po upływie powyższego okresu Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Nasz system umożliwia usuwanie informacji (danych) na żądanie. Pełne usunięcie danych z systemu, po zgłoszeniu odpowiedniego żądania, wymaga do 24 godzin. Ponadto możemy zawiesić procedurę usunięcia w przypadku otrzymania ważnego orzeczenia sądowego z prośbą o zapisanie treści lub zawiadomienia o nieprzestrzeganiu lub niedotrzymaniu warunków świadczenia usług. Możemy także zapisywać informacje w formie kopii zapasowych przez ograniczony czas lub zgodnie z wymogami prawa.

Zarządzanie danymi – przysługujące Ci prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z danymi.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

logo firmy Kidos.pl
logo portalu facebook
Chcę otrzymywać informację o nowych zajęciach i promocjach
Współpraca z uczelniami